Nový Dvůr knihovní fond

Místní knihovna Nový Dvůr

Knihy: 
K 1. 1. 2019 má knihovna ve svém fondu celkem 1 246 svazků knih:  
naučná pro dospělé – 48 svazků
beletrie pro dospělé – 749 svazků
naučná pro děti – 87 svazků
beletrie pro děti – 362 svazků

Časopisy:
V aktuálním roce knihovna odebírá časopis Tina. Pokud máte zájem o některý konkrétní titul, navrhněte jeho pravidelný odběr.

Společenské hry:
Catan duel
Doprava: v kostce
Lidské tělo
Města: v kostce
Predátoři: v kostce
Tipni si!
Zvířecí rodiny: v kostce