Ceník

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatek:
děti do 15 let:                  20,- Kč/ 1 rok
dospělí nad 15 let:          50,- Kč/ 1 rok
důchodci:                         50,- Kč/ 1 rok

Meziknihovní výpůjční služba:
Pro čtenáře zdarma. Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Obce Stěbořice.

Výpůjční doba dokumentu:
knihy – 51 dní
časopisy – 14 dní

Upomínací poplatky:
po 31 dnech od uplynutí lhůty k vrácení:       10,- Kč
po 41 dnech od uplynutí lhůty k vrácení:       20,- Kč
po 51 dnech od uplynutí lhůty k vrácení:       50,- Kč
po 61 dnech od uplynutí lhůty k vrácení:     100,- Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:
cena dokumentu + 50,- Kč