Základní údaje

název knihovny:
Místní knihovna Stěbořice

sídlo knihovny:
Stěbořice 28

evidenční číslo knihovny:
4138

sigla knihovny:
OPG555