Odkazy

Obec Stěbořice
zřizovatel knihovny

Facebook
informace o dění v knihovně

Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice
knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí

Knihovny.CZ
zajímavé informace o knihách a knihovnách

Souborný katalog ČR
databáze dokumentů uložených ve fondech českých knihoven a dalších informačních institucí

Elektronické knihy ke stažení
elektronické knihy s díly klasiků, pohádky, školní četba a další témata

Ptejte se knihovny
portál, který zodpoví všechny odborné dotazy

Výchova ke čtenářství:
Celé Česko čte dětem
Rosteme s knihou
Aktuální seznamy knih pro různé věkové kategorie
Bookstart

Rozcestník pro seniory
tipy a doporučení pro kybernetickou bezpečnost

Weby pro děti, hry a zábava
www.alik.cz
www.superhry.cz