Historie knihovny

Historie knihovny

Jednu z prvních knihoven založil pan Ludvík Ochrana a tato knihovna byla umístěna na faře. Dále se v obci nacházela školní knihovna, nějaké knihy půjčovali Orli i Sokolové. Sokol vlastnil (mimo jiné) knihovnu, která sloužila jeho členům.

V obci fungovala obecní knihovna. Knihy se půjčovaly obvykle jednou týdně a provoz knihovny zajišťovaly postupně : učitelka Erika Premusová, paní Chmelová, Marie Šmalcová, Anna Luksová a Ludmila Králová. Poslední dvě byly rovněž učitelky základní devítileté školy. Za tu dobu využily služeb knihovny stovky čtenářů a cestu k nim našly tisíce knih. Za svou obětavou činnost v knihovně byla Ludmila Králová mnohokrát oceněna. V roce 1976 obdržela uznání odboru kultury ONV, v roce 1978 uznání odboru kultury KNV,  v roce 1981 čestné uznání MK ČSR a v roce 1985 čestné uznání MK ČSSR v soutěži “ Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. Stěbořická knihovna byla také jako první knihovna s neprofesionální knihovnicí v okrese Opava označena jako „vzorná knihovna“. Dne 18. září 1989 bylo místní knihovně už podruhé uděleno ocenění ministra kultury ČSR Vzorná lidová knihovna.

V obci bylo několik obyčejných lidí – knihomolů, kteří si knihy kupovali a půjčovali mezi sebou. Mezi ně patřil hlavně Augustin Moravec. Byl to mimořádně sečtělý člověk, i když do žádných škol nechodil. Psal dokonce i básně.

K 1. 1. 2022 má knihovna a její pobočky v Jamnici a Novém Dvoře ve svém fondu celkem 3 543 svazků knih, které byly zakoupeny z prostředků zřizovatele – Obce Stěbořice. Dále má knihovna k dispozici pro své uživatele 2 164 knih z regionálního fondu. Tyto knihy jsou vedeny v evidenci jako trvalá zápůjčka. V knihovně je možné si půjčit i časopisy, společenské hry a knihy z edice Kouzelné čtení s ALBI tužkou. Práci knihovnice vykonávají Marie Vrbická ve Stěbořicích, Zuzana Šindelářová v Jamnici a Michaela Špičáková v Novém Dvoře. Výpůjční proces je v hlavní knihovně ve Stěbořicích automatizovaný, uživatelé mohou vybírat dokumenty k zapůjčení prostřednictvím elektronického katalogu. Na pobočkách probíhá půjčování klasickým způsobem. Knihovna v Novém Dvoře se momentálně rekonstruuje, její fond je přestěhován do Stěbořic, kde je možné jej zapůjčit. V roce 2021 knihovnu navštěvovalo 108 registrovaných uživatelů, z toho 48 dětí do 15 let věku. Knihovnu během roku navštívilo 1 281 návštěvníků, kteří si odnesli domů celkem 3 325 výpůjček – 2 943 knih, 331 periodik a 51 her.