Knihovní fond Jamnice

Místní knihovna Jamnice

Knihy: 
K 1. 1. 2019 má knihovna ve svém fondu celkem 1 484 svazků knih:  
naučná pro dospělé – 78 svazků
beletrie pro dospělé – 843 svazků
naučná pro děti – 109 svazků
beletrie pro děti – 454 svazků

Časopisy:
V aktuálním roce knihovna odebírá časopis Praktická žena Kreativ. Pokud máte zájem o některý konkrétní titul, navrhněte jeho pravidelný odběr.

Společenské hry: 
Doprava: v kostce

Města: v kostce

Moštárna

Na drátě

Predátoři: v kostce

Střelené kachny
Tepfaktor